«
«
Kullanıcı Masası
Hoşgeldin Ziyaretçi

Kategoriler
PHP İle E-Fatura Soap Sunucu Oluşturma İşlemi

PHP İle E-Fatura Soap Sunucu Oluşturma İşlemiDaha önce yazmış olduğum makalelerin ve paylaştığım kodların yetersiz kaldığını gördüm, bu sebeple yeni bilgiler paylaşma gereği duydum.


GİB bizden iki adet Sunucu adresi istemekte bunlardan bir tanesi E-Faturaların GİB'e hangi adresten gönderileceği ile ilgili, diğeri ise GİB'in bize göndereceği E-Faturaları hangi adrese ileteceği ile ilgilidir. Şunu en başından belirtelim ki her iki adresi de aynı olarak verebiliriz bunda bir sakınca yoktur. Sadece bize yollanan E-Faturalar zip ile sıkıştırılmış ama text formatında gelmektedir, gelen E-Faturaları bozmadan almamız gerekiyor, zira bir karakter eksik ya da fazla olursa imza geçersiz olur. Bazen gönderdiğimiz E-Faturalar büyük boyutlu olur, bu sebeple PHP MTOM işlevini kullanmamız gerekiyor, aksi taktirde gönderdiğimiz E-Faturalar, gönderim aşamasında kesintiye uğrayarak bozulabilir.


Ben daha önce hazırladığım bir sınıfı sizinle paylaşmadan önce şunu belirtmek istiyorum, sizinle paylaşacağım sunucu dosyaları iki aşamalıdır, bunlardan ilki GİB'i karşılayan kısımdır; bu kısım GİB'den gelen text formatındaki veriyi parçalara ayırır, diğeri ise parçalara ayrılan kısmı kontrol eder, eğer veri düzgün ve bozulmadan gelmişse bazı testlere tabi tutar ve eğer testleri geçerse veritabanına kaydedip işlemin başarılı olduğunu GİB'e bildirir, eğer başarısız olursa bu seferde başarısız bilgisini GİB'e bildirir. İki parça halinde kullanmamın asıl sebebine gelecek olursak, GİB'i karşılayan kısım tamamen ana sınıftan bağımsız çalıştığı için sitede bulundurularak ana programınız nerede çalışıyorsa oraya veri iletilmesini kolaylaştırır, yani bir nevi köprü görevi görür.


İlk olarak bazı değişkenleri oluşturmamız gerekiyor, aşağıda vereceğim kodları documentReturnType.php ismiyle kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    /* sendDocument Cevap Sınıfı */
    class documentReturnType {
        private $msg;
        private $hash;

        public function msg($veri=null) {
            if($veri == null) return $this->msg;
            else return $this->msg $veri;
        }

        public function hash($veri=null) {
            if($veri == null) return $this->hash;
            else return $this->hash $veri;
        }
    }
?>


Bu kodları EFaturaFault.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    /* Hata Sınıfı */
    class EFaturaFault {
        private $code;
        private $msg;

        public function code($veri=null) {
            if($veri == null) return $this->code;
            else return $this->code $veri;
        }

        public function msg($veri=null) {
            if($veri == null) return $this->msg;
            else return $this->msg $veri;
        }
    }
?>


Bu kodları getAppRespResponseType.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç]

<?php 
    namespace BLS;
    
    /* getApplicationResponse Cevap Sınıfı */
    class getAppRespResponseType {
        private $applicationResponse;

        public function applicationResponse($veri=null) {
            if($veri == null) return $this->applicationResponse;
            else return $this->applicationResponse $veri;
        }
    }
?>


Bu kodları NTGEFaturaGUID.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    /* GUID İşlemleri */
    class NTGEFaturaGUID{
        
        public static $zarf_md5=null;
        public static $yeni_dosya_adi null;
        public static $ozel_guid null/* Varsayılan Fatura No - 3HANELIEK-YIL-SIRANO toplam 16 hane. */ 
        
        /* Guid Oluşturma */
        Public static function uuid($id$isim$boyut=true)
        {
            $idSonuc str_replace(array('-','{','}'), ''$id);

            $sha1 sha1($idSonuc $isim);

            $sha1Sonuc sprintf('%08s-%04s-%04x-%04x-%12s',
                substr($sha108),
                substr($sha184),
                (hexdec(substr($sha1124)) & 0x0fff) | 0x5000,
                (hexdec(substr($sha1164)) & 0x3fff) | 0x8000,
                substr($sha12012)
            );

            return (($boyut == true) ? strtoupper($sha1Sonuc) : $sha1Sonuc);
        }
        /* Guid Oluşturma */
        
        /* Özel Guid */
        Public static function ozelGuid($fatura_no$dosya_adi)
        {
            /* Zarf InstanceIdentifier oluşturuluyor */
            self::$zarf_md5 self::$ozel_guid self::uuid($fatura_no.'-'.pathinfo($dosya_adi,PATHINFO_FILENAME), 'NTGEFaturaGUID'.time(), false);
            
            /* Zarf InstanceIdentifier ile zip ve yeni xml dosyası adı oluşturuluyor */
            self::$yeni_dosya_adi self::$ozel_guid.'.'.pathinfo($dosya_adi,PATHINFO_EXTENSION);
        }
        /* Özel Guid */
    }
    /* GUID İşlemleri */
?>


Bu kodları NTGEFaturaLog.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    /* Log Sınıfı */
    class NTGEFaturaLog {
        public static function log($gelen=array()) {
            if(!isset($gelen[3])) $gelen[3] = true;            
             /* Dosya Adı : $gelen[0] - Dosya İçeriği : $gelen[1] - Dosya Sil : $gelen[2] */
            if((file_exists($gelen[0])) AND ($gelen[2] == true)) unlink($gelen[0]);
            if(!$dosya fopen($gelen[0], 'a+')) die('Dosyayı Yazamadım !');
            fwrite($dosya, (($gelen[3] == true) ? print_r($gelen[1], true) : $gelen[1]));
            fclose($dosya);
        }
    }
    
?>


Sistem yanıt sınıfımız, kodları kendinize göre düzenlemeniz gerekmektedir, bu kodları NTGEFaturaSistemYaniti.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    use DOMDocument;
    use DOMXpath;
    use BLS\NTGEFaturaGUID;
    use BLS\NTGEFatura;
    use BLS\NTGEFaturaSoapIstemci;
    
    NTGEFatura::$java_dosyasi_ubl "Java/NTG_UBLTR_Schematron.jar";
    NTGEFatura::$sertifika_dosya 'cert/[email protected]';
    NTGEFatura::$sertifika_sifre '633225';
    NTGEFatura::$dosya_xsd 'ubl/xml/PackageProxy_1_2.xsd';
    NTGEFatura::$ubl_dosyasi "ubl/schematron/UBL-TR_Main_Schematron.xml";
    
    NTGEFatura::$zarf_turu 'SYSTEMENVELOPE'/* SYSTEMENVELOPE - SENDERENVELOPE - fatura ve iade / POSTBOXENVELOPE - yanıt / USERENVELOPE - kullanıcı */
    NTGEFatura::$zarf_icerik_tur 'APPLICATIONRESPONSE'/* INVOICE - fatura ve iade / APPLICATIONRESPONSE - yanıt / PROCESSUSERACCOUNT - kullanıcı açma / CANCELUSERACCOUNT - kullanıcı silme */
    NTGEFatura::$zarf_icerik_adet '1';
    NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['unvan'] = $a['tedarikci_unvan'];
    NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['vkn_tckn'] = $a['tedarikci_vkn'];
    if($a['test'] == 'false'NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['mail'] = $a['tedarikci_mail_pk'];
    else NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['mail'] = $a['test_gonderici_mail'];
    
    /* Sistem Yanıtı Sınıfı */
    class NTGEFaturaSistemYaniti {    
        public static function SistemYaniti($gelen=array()) {
            
            // extract($GLOBALS);
            global $a;
        
            if($a['test'] == 'true'NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['mail'] = (($gelen['mail'] == $a['test_posta_kutusu_mail']) ? $a['test_gonderici_mail'] : $a['test_posta_kutusu_mail']);
            else NTGEFatura::$ZarfBilgileri['satici']['mail'] = (($gelen['tur'] == 'gelen_yanit') ? $a['tedarikci_mail_gb'] : $a['tedarikci_mail_pk']);
            
            $gmt_bolge $a['gmt_bolge'];
            $IssueDate gmdate('Y-m-d', (time()+$gmt_bolge));
            $IssueTime gmdate('H:i:s', (time()+$gmt_bolge));
            
            $xml = new DOMDocument();
            $xml->load(NTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'sablonlar/SistemYanitiPostaKutusu.xml');
            $xpath = new DOMXPath($xml);
            
            $xpath->query('//cbc:ID')->item(0)->nodeValue NTGEFatura::uuid($gelen['kod'].$gelen['mesaj'], 'NTGEFatura-'.$IssueDate.' '.$IssueTime.$gelen['hash'], true);
            $xpath->query('//cbc:UUID')->item(0)->nodeValue NTGEFatura::uuid($gelen['kod'].$gelen['mesaj'], 'NTGEFatura-'.$IssueDate.' '.$IssueTimetrue);
            $xpath->query('//cbc:IssueDate')->item(0)->nodeValue $IssueDate;
            $xpath->query('//cbc:IssueTime')->item(0)->nodeValue $IssueTime;    
            
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID')->item(0)->nodeValue $gelen['vkn_tckn'];
            
            if(strlen($gelen['vkn_tckn']) == 10)
                $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID')->item(0)->setAttribute('schemeID','VKN');
            else $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID')->item(0)->setAttribute('schemeID','TCKN');
            
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name')->item(0)->nodeValue $gelen['unvan'];
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName')->item(0)->nodeValue $gelen['adres'];
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName')->item(0)->nodeValue $gelen['il'];
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone')->item(0)->nodeValue $gelen['posta_kodu'];
            $xpath->query('cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Name')->item(0)->nodeValue $gelen['ulke'];        
            
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ReferenceID')->item(0)->nodeValue NTGEFatura::uuid($gelen['mesaj'], 'NTG-'.$IssueDate.' '.$IssueTimefalse);
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference/cbc:LineID')->item(0)->nodeValue '0';
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID')->item(0)->nodeValue $gelen['hash'];
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference/cac:DocumentReference/cbc:ID')->item(0)->nodeValue $gelen['hash'];
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:IssueDate')->item(0)->nodeValue $IssueDate;
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference/cac:DocumentReference/cbc:IssueDate')->item(0)->nodeValue $IssueDate;
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:Response/cbc:ReferenceID')->item(0)->nodeValue NTGEFatura::uuid($gelen['mesaj'], $gelen['kod'].'-'.$IssueDate.' '.$IssueTimetrue);
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode')->item(0)->nodeValue $gelen['kod'];
            $xpath->query('//cac:DocumentResponse/cac:LineResponse/cac:Response/cbc:Description')->item(0)->nodeValue $gelen['mesaj'];
            
            $XMLSonuc $xml->saveXML();
            
            NTGEFatura::$dosya_adi null;
            NTGEFatura::$fatura_no NTGEFatura::uuid(microtime().md5(rand(1111111,99999999999)), 'NTGbot');
            
            $XMLImza = new NTGEFatura();
            /*$XMLImza->XSDTesti();
            $XMLImza->UBLTesti();*/
            
            if($a['test'] == 'false'NTGEFatura::$ZarfBilgileri['musteri']['mail'] = $gelen['mail'];
            else NTGEFatura::$ZarfBilgileri['musteri']['mail'] = (($gelen['mail'] == 'GIB') ? $gelen['mail'] : (($gelen['mail'] == $a['test_posta_kutusu_mail']) ? $a['test_posta_kutusu_mail'] : $a['test_gonderici_mail']));
            
            NTGEFatura::$ZarfBilgileri['musteri']['unvan'] = $gelen['unvan'];
            NTGEFatura::$ZarfBilgileri['musteri']['vkn_tckn'] = $gelen['vkn_tckn'];
            
            return $XMLImza->zarf($XMLSonuc);
        }
    }
?>


Yazılımınızda kullanacağınız ana Soap Sunucu sınıfı, bu kodları NTGEFaturaSoapSunucu.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    namespace BLS;
    
    use DOMDocument;
    use DOMXpath;
    use SoapFault;
    use BLS\NTGEFaturaGUID;
    use BLS\NTGEFatura;
    use BLS\EFaturaFault;
    use BLS\documentReturnType;
    use BLS\getAppRespResponseType;
    use BLS\NTGEFaturaLog;
    use BLS\NTGEFaturaSistemYaniti;
    
    /* Soap Sunucu Sınıfı */
    class NTGEFaturaSoapSunucu {
        
        private static function DosyaSil($dosya)
        {
            $dosya_adi_zip NTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'temp/gecici/'.$dosya;
            $dosya_adi_xml NTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'temp/gecici/'.pathinfo($dosya,PATHINFO_FILENAME).'.xml';
            /* Dosyalar Kontrol Edildi Ve Siliniyorlar */
            if(is_file($dosya_adi_zip)) @unlink($dosya_adi_zip);
            if(is_file($dosya_adi_xml)) @unlink($dosya_adi_xml);
        }
        
        private static function GelenZip($gelen)
        {
            $dosya_adi_zip NTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'temp/gecici/'.$gelen['uuid'];
            $dosya_adi_xml NTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'temp/gecici/'.pathinfo($dosya_adi_zip,PATHINFO_FILENAME).'.xml';
            $binaryData base64_decode($gelen['efatura_base64']);
            
            /* GECERSIZ ZARF ADI */
            if(pathinfo($gelen['uuid'],PATHINFO_EXTENSION) != 'zip')
            {
                self::DosyaSil($gelen['uuid']);
                return array('kod' => 2006'zip' => '');
            }
            
            /* ZIP ACILAMADI */
            if (strpos($binaryData"\0") == FALSE)
            {
                self::DosyaSil($gelen['uuid']);
                return array('kod' => 1130'zip' => '');
            }
            
            /* ZİP DOSYA OLARAK KAYDEDİLİYOR */
            NTGEFatura::DosyaYaz($dosya_adi_zip$binaryData);
            
            /* DOSYA KONUMU ATANIYOR */
            NTGEFatura::$dosya_adi $dosya_adi_zip;
            
            /* ZİP DOSYASI AÇILIYOR */
            $zipAc NTGEFatura::zipAc(trueNTGEFatura::$dizinDIRECTORY_SEPARATOR .'temp/gecici/');
            self::DosyaSil($gelen['uuid']);
            
            /* ZIP OKUMA HATALARI */
            if(!is_array($zipAc) AND is_numeric($zipAc))
            {
                return array('kod' => $zipAc'zip' => '');
            }
            
            /* ZIP ACILAMADI */
            else if(!is_array($zipAc) AND !is_numeric($zipAc))
            {
                return array('kod' => 1130'zip' => '');
            }
            
            /* OZET DEGERLER ESIT DEGIL */
            else if(strtoupper($gelen['hash']) != strtoupper(hash('md5'$binaryData)))
            {
                return array('kod' => 2000'zip' => '');
            }
            
            /*NTGEFatura::$dosya_adi = $dosya_adi_xml;
            NTGEFatura::$dosya_xsd = 'ubl/xml/PackageProxy_1_2.xsd';
            
            $XMLImza = new NTGEFatura();*/
            
            /* XML SEMA KONTROLUNDEN GECEMEDI VS. */
            /*$xsdSonuc = $XMLImza->XSDTesti(true);
            if ($xsdSonuc != '')
            {
                self::DosyaSil($gelen['uuid']);
                return array('kod' => $xsdSonuc, 'zip' => '');
            }*/
            
            
            return array('kod' => 1200'zip' => $zipAc);
        }
        
        public function sendDocument($gelen) {
            
            extract($GLOBALS);
            
            // NTGEFaturaLog::log(['sendDocument.txt', $gelen, true]);
            
            // 9 = gelen belge / 10 = hatalı belge / 0 = giden fatura / 2 = gelen fatura / 4 = gelen yanıt - giden yanıt
            
            $dcRtrn = new documentReturnType();
            
            if((isset($gelen->fileName)) AND (isset($gelen->binaryData)) AND (isset($gelen->hash)))
            {
                $gDosya str_replace('.zip'''$gelen->fileName);
                $FTRSorgu $SQL->sorgu("SELECT no FROM $onek_efatura_base64 WHERE (uuid like '%$gDosya%' and kutu!='0' and kutu!='1' and kutu!='4' and iptal='0') or (uuid like '%$gDosya%' and kutu='4' and tur='gelen_yanit' and iptal='0') limit 1");
                
                if($SQL->num_rows($FTRSorgu) == 0)
                {
                    $zarf_md5 $gelen->fileName;
                    $base64 base64_encode($gelen->binaryData->_);
                    $tarih time();
                    
                    $GelenZip $this->GelenZip(array(
                        'uuid' => $zarf_md5,
                        'efatura_base64' => $base64,
                        'hash' => $gelen->hash,
                    ));
                    
                    if((is_array($GelenZip['zip'])) AND (count($GelenZip['zip']) > 0))
                    {
                        $MySQL_Ekle "INSERT INTO $onek_efatura_base64 (kutu, tur, uuid, efatura_base64, tarih)";
                        $MySQL_Ekle .= "VALUES ('9', 'gelen_belge', '$zarf_md5', '$base64', '$tarih')";

                        $SQLAS $SQL->sorgu($MySQL_Ekle);
                        $SQL->free_result($SQLAS);
                        
                        $dcRtrn->hash($gelen->hash);
                        $dcRtrn->msg('BASARIYLA ISLENDI'); /* BASARIYLA ISLENDI */
                        
                        return $dcRtrn;
                    }
                    else return $this->EFaturaFaultMessage($GelenZip['kod'], $DurumKodu[$GelenZip['kod']], $gDosya); /* HATALI */
                }
                else return $this->EFaturaFaultMessage(2001$DurumKodu[2001], $gDosya); /* ZARF ID SISTEMDE MEVCUT */
            }
            else return $this->EFaturaFaultMessage(1110$DurumKodu[1110], $gDosya); /* ZIP DOSYASI DEGIL */
        }
        
        public function getApplicationResponse($gelen) {
            
            extract($GLOBALS);
            
            NTGEFaturaLog::log(['temp/log/Istekler.txt'$gelenfalse]);
            
            // if(is_array($gelen))
            // {
                // $gelen = new getAppRespRequestType();
                // $gelen->instanceIdentifier($gelen['instanceIdentifier']); /* Zip Dosyası Adı - Zarf "InstanceIdentifier" İle Aynı Olmalı ! */
            // }
            
            if((isset($gelen->instanceIdentifier)) AND (strlen($gelen->instanceIdentifier) > 20))
            {
                $instanceIdentifier $gelen->instanceIdentifier;
                $FTRSorgu $SQL->sorgu("SELECT * FROM $onek_efatura_base64 WHERE uuid='$instanceIdentifier' and iptal='0' limit 1");
                $FTRSonuc $SQL->fetch_assoc($FTRSorgu);
                
                if($SQL->num_rows($FTRSorgu) > 0)
                {
                    $XMLSonuc NTGEFaturaSistemYaniti::SistemYaniti(array(
                        'hash' => $instanceIdentifier,
                        'kod' => $FTRSonuc['durum_no'],
                        'mesaj' => (($FTRSonuc['durum_no'] == 1200) ? $DurumKodu[$FTRSonuc['durum_no']] : $FTRSonuc['durum_mesaji']),
                        'vkn_tckn' => $FTRSonuc['vkn_tckn'],
                        'unvan' => $FTRSonuc['unvan'],
                        'mail' => $FTRSonuc['mail'],
                        'adres' => $FTRSonuc['adres'],
                        'il' => $FTRSonuc['il'],
                        'posta_kodu' => $FTRSonuc['posta_kodu'],
                        'ulke' => $FTRSonuc['ulke']
                    ));
                    
                    $rtn = new getAppRespResponseType();
                    $rtn->applicationResponse($XMLSonuc);
                    
                    NTGEFaturaLog::log(['temp/log/Cevaplar.txt'$rtnfalse]);
                    
                    return $rtn;
                }
                else return $this->EFaturaFaultMessage(2004$DurumKodu[2004], $instanceIdentifier); /* ZARF ID BULUNAMADI */
            }
            else return $this->EFaturaFaultMessage(2006$DurumKodu[2006]); /* GECERSIZ ZARF ADI */
        }
        
        public function EFaturaFaultMessage($code$msg$id='') {
            NTGEFaturaLog::log(['temp/log/Hatalar.txt'gmdate('d.m.Y H:i:s', (time()+10800)).': ['.$id.' / '.$code.' - '.$msg."]\r\n"false]);
            $Fault = new EFaturaFault();
            $Fault->code($code);
            $Fault->msg($msg);
            return (new SoapFault("Server"$code.":".$msgnull$Faultnull));
        }
    }
    
?>


Tüm dosyaları birleştiren ana dosyamız, bu kodları EFaturaSunucu.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    define('ANA_DIZIN',(realpath(__DIR__)));

    include_once 'Veritabani.php';
    include_once 'inc/DurumKodlari.inc';
    
    include_once 'Siniflar/NTGEFaturaGUID.php';
    include_once 'Siniflar/documentReturnType.php';
    include_once 'Siniflar/EFaturaFault.php';
    include_once 'Siniflar/getAppRespResponseType.php';
    include_once 'Siniflar/NTGEFaturaLog.php';
    include_once 'Siniflar/NTGEFaturaSistemYaniti.php';
    include_once 'Siniflar/NTGEFaturaSoapSunucu.php';
    
    try {        
        $snc=new SoapServer((($a['test'] == 'true') ? './wsdl/EFatura_Test.wsdl' './wsdl/EFatura_Canli.wsdl'), array('uri'=>'http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope','encoding'=>'UTF-8'));
        $snc->setClass('BLS\NTGEFaturaSoapSunucu');
        $snc->setPersistence(SOAP_PERSISTENCE_SESSION);
        $snc->handle();
        
    }catch(SoapFault $e) {
        error_log("SOAP ERROR: "$e->getMessage());
        // echo $exc->getTraceAsString();
    }
    
?>


Bu aracı görevi gören ve sitede çalıştıracağımızda GİB'i karşılayan dosyamız, bu kodları GIBSoap.php ismi ile kaydedin:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç] 

<?php 
    /* SOAP İşlemleri */
    @ini_set('xdebug.max_nesting_level'"100000000000000000000");
    @ini_set('xdebug.remote_autostart'"0");
    @ini_set('xdebug.remote_enable'"0");
    @ini_set('max_allowed_packet'"2000M");
    set_time_limit(259200);
    @ini_set('magic_quotes_runtime'0); 
    @ini_set('default_charset''UTF-8'); 
    @ini_set('safe_mode'0);
    @ini_set('register_globals'0);
    @ini_set('memory_limit''2048M');
    @ini_set('post_max_size''2048M');
    @ini_set('upload_max_filesize''2048M');
    ini_set('soap.wsdl_cache_enabled',0);
    ini_set('soap.wsdl_cache_ttl',0);
    
    
    ini_set('mysql.connect_timeout'120);
    ini_set('default_socket_timeout'120);
    
    $AnaDizin 'efatura_loglar/';
    $DizinSonuc $AnaDizin.gmdate('d.m.Y').'/';    
    $LogDizini $DizinSonuc.'log/';
    $ZipDizini $DizinSonuc.'zip/';
    
    /* Dizin oluşturucu */
    function dizinVEchmod($dizin$chmod=0777$index=true)
    {
        $aDzvn '';
        
        foreach(explode('/'$dizin) as $dzn)
        {
            if($dzn != '')
            {
                $aDzvn .= $dzn.'/';
                
                if (!is_dir($aDzvn))
                {
                    @mkdir($aDzvn$chmod); // 0777 tüm hakları(yaz,değiştir,sil) herkese ver demek
                    @chmod($aDzvn$chmod); // 0777 tüm hakları(yaz,değiştir,sil) herkese ver demek
                    if($index == true) @fopen($aDzvn.'index.html','w');
                }
            }
        }
        
        return $aDzvn;
    }
    /* #Dizin oluşturucu */
    
    /* GİB WSDL */
    if((isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) AND ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == 'NTGEFaturaSoap'))
    {
        $WSDLAdres 'https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/services/EFatura?wsdl';
        // $WSDLAdres = 'https://merkez.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/services/EFatura?wsdl';
        $istek 'NTG';
    }
    else if((isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) AND ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == 'TEST'))
    {
        $WSDLAdres 'https://merkeztest.efatura.gov.tr/EFaturaMerkez/services/EFatura?wsdl';
        // $WSDLAdres = 'http://site.com/EFatura/EFaturaSunucu.php?wsdl';
        $istek 'TEST';
    }
    else
    {
        $WSDLAdres 'http://site.com/EFatura/EFaturaSunucu.php?wsdl';
        $istek 'GİB';
    }
    
    function loglar($dosya$yaz)
    {
        global $LogDizini;
        
        $logDurumu true;
        
        if($logDurumu == true)
        {
            
            @dizinVEchmod($LogDizini);
                
            if($dsy fopen($LogDizini.$dosya'a+'))
            {
                fwrite($dsygmdate('d-m-Y H:i:s'time()+10800).":\r\n\r\n".$yaz."\r\n\r\n----------------------------------------------------------------------------------\r\n");
                fclose($dsy);
            }
            
            @dizinVEchmod($LogDizini0755);
        }
    }
    
    class NTGEFIstemci extends SoapClient
    {
        public function __construct()
        {
            extract($GLOBALS);
            
            parent::__construct($WSDLAdres, array(
                'location'      => $WSDLAdres,
                'uri'           => $WSDLAdres,  
                'style'         => SOAP_RPC,
                'use'           => SOAP_ENCODED,
                'soap_version'  => SOAP_1_2,
                'authentication'=> SOAP_AUTHENTICATION_DIGEST,
                'ssl'           => array(
                    'ciphers'=> "SHA1",
                    'verify_peer' => false
                    'allow_self_signed' => true
                ),
                'https' => array(
                    'curl_verify_ssl_peer'  => false,
                    'curl_verify_ssl_host'  => false
                ),
                'cache_wsdl'    => WSDL_CACHE_NONE,
                'cache_ttl'     => 86400,
                'trace'         => true,
                'exceptions'    => true,
                'encoding' => 'utf-8',
                'stream_context' => stream_context_create(array('http'=>array('user_agent' => 'NTGEFaturaSoap'), 'socket' => array('bindto' => $_SERVER['SERVER_ADDR'].':0'))),
                'compression' => (SOAP_COMPRESSION_ACCEPT SOAP_COMPRESSION_GZIP),
                'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
                "connection_timeout" => 120
            ));
        }
        
        /* PHP SOAP MTOM */
        public function __doRequest($request$location$action$version$one_way 0)
        {
            $response parent::__doRequest($request$location$action$version$one_way);
            $start=strpos($response,'<soap');
            $end=strrpos($response,'>');   
            $response_string=substr($response,$start,$end-$start+1);
            return($response_string);
        }
    }
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    
    $istemci = new NTGEFIstemci($WSDLAdres, array('trace' => false'exceptions' => false));
    
    $php_input file_get_contents('php://input');
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    
    if((isset($_GET['istek'])) AND ($_GET['istek'] == 'TEKRAR') AND (isset($_GET['dosya_adi'])) AND ($_GET['dosya_adi'] != ''))
    {    
        try {
            $dosyaBinary file_get_contents($AnaDizin.urldecode($_GET['dosya_adi']));
            
            $istemci->__soapCall('sendDocument', array(array(
                'fileName' => @end(explode('/'urldecode($_GET['dosya_adi']))), /* Zip Dosyası Adı - Zarf "InstanceIdentifier" İle Aynı Olmalı ! */
                'binaryData' => $dosyaBinary/* Zip Dosyası Verisi ! */
                'hash' => strtoupper(hash('md5'$dosyaBinary)) /* Zip Dosyası MD5 Verisi ! */
            )));
        
            header('Content-Type: text/xml');
            echo $istemci->__getLastResponse();
        } catch(SoapFault $e) {
            $hataSonucu $istemci->__getLastResponse();
        
            header('Content-Type: text/xml');
            echo $hataSonucu;
        }
    }
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    
    elseif($istek == 'GİB')
    {    
        $GibLogGenel false;
        
        if($GibLogGenel == trueloglar('__GIB_GENEL.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
        
        try {
            $basliklar getallheaders();
            
            preg_match("#action=\"([^\"]+)\";?#"$basliklar['Content-Type'], $action);
            
            if((isset($action[1])) AND ($action[1] == 'sendDocument'))
            {
                if($GibLogGenel == falseloglar('__GIB_SENDDOCUMENT.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
                
                preg_match('#"cid:(.*?)"#'$php_input$uuid);
                preg_match('#<fileName>(.*?)</fileName>#'$php_input$dosya_adi);
                preg_match('#<hash>(.*?)</hash>#'$php_input$hash);
                
                $ara '<'.$uuid[1].'>';
                $start=strpos($php_input$ara);
                $ilk $start+strlen($ara);
                $end=strrpos($php_input'--uuid:');
                $son=($end-$ilk);
                $veri=rtrim(ltrim(substr($php_input,$ilk,$son)),"\r\n");
                
                @dizinVEchmod($ZipDizini);
                if($GibLogGenel == false) @file_put_contents($ZipDizini.$dosya_adi[1], $veri);
                @dizinVEchmod($ZipDizini0755);
                
                $istemci->__soapCall($action[1], array(array(
                    'fileName' => $dosya_adi[1], /* Zip Dosyası Adı - Zarf "InstanceIdentifier" İle Aynı Olmalı ! */
                    'binaryData' => $veri/* Zip Dosyası Verisi ! */
                    'hash' => $hash[1/* Zip Dosyası MD5 Verisi ! */
                )));
            
                header('Content-Type: text/xml');
                echo $istemci->__getLastResponse();
            }
            
            /*** ########################################################################################################### ***/
            /*** ########################################################################################################### ***/
            /*** ########################################################################################################### ***/
            
            else if((isset($action[1])) AND ($action[1] == 'getApplicationResponse'))
            {
                preg_match('#<instanceIdentifier>(.*?)</instanceIdentifier>#'$php_input$instanceIdentifier);
                
                // loglar('__GIB_GETAPPLICATIONRESPONSE_GENEL.txt', print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_input, true));
                
                if((isset($instanceIdentifier[1])) AND ($instanceIdentifier[1] != ''))
                {
                    if($GibLogGenel == falseloglar('__GIB_GETAPPLICATIONRESPONSE_HTTP.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
                    
                    $istemci->__soapCall($action[1], array(array(
                        'instanceIdentifier' => $instanceIdentifier[1]
                    )));
                
                    $sonuc $istemci->__getLastResponse();
                
                    header('Content-Type: text/xml');
                    echo $sonuc;
                }
                else
                {
                    if($GibLogGenel == falseloglar('__GIB_GETAPPLICATIONRESPONSE_SOAP.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
                    
                    try {
                        $snc=new SoapServer($WSDLAdres, array(
                            'location'      => $WSDLAdres,
                            'uri'           => $WSDLAdres
                            'style'         => SOAP_RPC,
                            'use'           => SOAP_ENCODED,
                            'soap_version'  => SOAP_1_2,
                            'authentication'=> SOAP_AUTHENTICATION_DIGEST,
                            'ssl'           => array(
                                'ciphers'=> "SHA1",
                                'verify_peer' => false
                                'allow_self_signed' => true
                            ),
                            'https' => array(
                                'curl_verify_ssl_peer'  => false,
                                'curl_verify_ssl_host'  => false
                            ),
                            'cache_wsdl'    => WSDL_CACHE_NONE,
                            'cache_ttl'     => 86400,
                            'trace'         => true,
                            'exceptions'    => true,
                            'encoding' => 'utf-8',
                            'stream_context' => stream_context_create(array('http'=>array('user_agent' => 'NTGEFaturaSoap'), 'socket' => array('bindto' => $_SERVER['SERVER_ADDR'].':0'))),
                            'compression' => (SOAP_COMPRESSION_ACCEPT SOAP_COMPRESSION_GZIP),
                            'features' => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS,
                            "connection_timeout" => 120
                        ));
                        $snc->setClass('NTGEFIstemci');
                        $snc->handle();
                        
                    }
                    catch(SoapFault $e) {
                        loglar('__GIB_SORGU_HATA_GETAPP.txt'$e);                        
                        echo $e->getTraceAsString();
                    }
                }
            }
            
            /*** ########################################################################################################### ***/
            /*** ########################################################################################################### ***/
            /*** ########################################################################################################### ***/
            
            else 
            {
                if($GibLogGenel == falseloglar('__GIB_KONTROL_LOGLARI.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
                
                header('Content-Type: text/xml');
                die(file_get_contents($WSDLAdres));
            }    
        }
        
        /*** ########################################################################################################### ***/
        /*** ########################################################################################################### ***/
        /*** ########################################################################################################### ***/

        catch(SoapFault $e) {
            $hataSonucu $istemci->__getLastResponse();
        
            loglar('__GIB_SORGU_HATA_GENEL.txt'$hataSonucu);
            
            header('Content-Type: text/xml');
            echo $hataSonucu;
        }
    }
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    
    elseif($istek == 'TEST')
    {    
        $GibLogGenel false;
        
        if($GibLogGenel == trueloglar('__TEST_GENEL.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
        
        $basliklar getallheaders();
        
        preg_match("#action=\"([^\"]+)\";?#"$basliklar['Content-Type'], $action);
        
        if((isset($action[1])) AND ($action[1] == 'sendDocument'))
        {
            if($GibLogGenel == falseloglar('__TEST_SENDDOCUMENT.txt'print_r(getallheaders(), true)."\r\n".print_r($php_inputtrue));
            
            @dizinVEchmod($LogDizini);
            if($GibLogGenel == false) @file_put_contents($LogDizini.$basliklar['fileName'], $php_input);
            @dizinVEchmod($LogDizini0755);
        }    
    }
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    
    else
    {
        try {
            $basliklar getallheaders();
        
            if((isset($basliklar['action'])) AND ($basliklar['action'] == 'sendDocument'))
            {
                $istemci->__soapCall('sendDocument', array(array(
                    'fileName' => $basliklar['fileName'], /* Zip Dosyası Adı - Zarf "InstanceIdentifier" İle Aynı Olmalı ! */
                    'binaryData' => $php_input/* Zip Dosyası Verisi ! */
                    'hash' => $basliklar['hash'/* Zip Dosyası MD5 Verisi ! */
                )));
                
                /*** ######################################### ***/
                /*** ######################################### ***/
                /*** ######################################### ***/
                
                /*if($dsy = fopen('efatura_loglar/'.$basliklar['fileName'], 'a+'))
                {
                    fwrite($dsy, $php_input);
                    fclose($dsy);
                }*/
                
                /*** ######################################### ***/
                /*** ######################################### ***/
                /*** ######################################### ***/
                
            }
            else if((isset($basliklar['action'])) AND ($basliklar['action'] == 'getApplicationResponse'))
            {
                $istemci->__soapCall('getApplicationResponse', array(array(
                    'instanceIdentifier' => $basliklar['instanceIdentifier']
                )));    
            }
            else 
            {
                header('Content-Type: text/xml');
                die(file_get_contents($WSDLAdres));
            }
            
            $sonuc $istemci->__getLastResponse();    
            header('Content-Type: text/xml');
            echo $sonuc;
        
            loglar('__NTG_SORGU.txt'$sonuc);
        }
        
        
        /*** ########################################################################################################### ***/
        /*** ########################################################################################################### ***/
        /*** ########################################################################################################### ***/
        
        
        catch(SoapFault $e) {
            $hataSonucu $istemci->__getLastResponse();
        
            loglar('__NTG_SORGU_HATA.txt'$hataSonucu);
            
            header('Content-Type: text/xml');
            echo $hataSonucu;
        }
    }
    
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
    /*** ########################################################################################################### ***/
?>


EFatura_Canli.wsdl ve EFatura_Test.wsdl dosyalarında bulunan:

Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç]

<soap12:address location="https://site.com/NTGEFatura.php" />


Kısımları kendinize göre düzenlemeyi unutmayın ve aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.

Tüm dosyaları buradan toplu olarak indirebilirsiniz
Yorumlar  (Toplam: 36) Sıralama:
Avatar
bumblebeey 15.02.2019-15:44:57
Eline sağlık işleyişi anlamak adına soruyorum:
1 =   GİB in bize gönderdiği dökümanlara sistem yanıtı olarak
BASARIYLA ALINDI veya ( Zarf hatalı, dosya okunamadı gibi) yanıtların response olarak anında dönmemiz gerekiyor değilmi ?
2= döküman başarıyla alındı dedikten sonra kontrolleri yapıp ( şematron, imza )
Zarf başarıyla işlendi yanıtını envelope olarak tekrar GİB'e post etmemiz gerekiyor ?
doğrumudur ?
Avatar
ByLegenS 15.02.2019-16:22:13
1. ) Veriler alınır alınmaz bunun bilgisini GİB'e vermeniz gerekiyor:
Kod Çizelgesi:[Hepsini Seç]
$dcRtrn->hash($gelen->hash);
$dcRtrn->msg('BASARIYLA ISLENDI'); /* BASARIYLA ISLENDI */

2. ) Döküman başarıyla işlendikten sonra veya kontroller sırasında bir hata ile karşılaştığınız zaman bunu GİB'e bildirmeniz gerekiyor.
Avatar
bumblebeey 15.02.2019-17:41:50
2 ) gibe gönderdiğimiz sonuc nedir ? Zarf başarıyla işlendi ?
kusur bakma ben bunları php ile yapsam hiç bi sorun yok. senin örneklerini pythona çeviriyorum
Avatar
ByLegenS 16.02.2019-01:34:35
Önemli değil, zamanında ben de kaynak eksikliği yüzünden biraz zorlanmıştım, zaten bu sebepten dolayı öğrendiklerimi ve örneklerimi paylaşma gereği duydum.

NTGEFaturaSistemYaniti.php dosyasını ve aşağıda adresini paylaştığım kılavuzu incelemeniz lazım. Kılavuzda hangi sistem yanıtlarının GİB'e gönderileceği bilgisi mevcut:
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Ek-2e-FaturaUygulamasiSistemYanitiSemaYapisi-v1.5.pdf

Aynı zamanda bu sayfadaki diğer kılavuzlarada bakabilirsiniz: http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html
Avatar
bumblebeey 27.02.2019-14:14:09
tekrar selam hocam şimdi takıldığım bi konu var.
gibin bize gönderdiği faturaya response olarak BASARIYLA ALINDI diyorum
GİB deki durumu "Alıcının posta kutusuna iletti"   ...."alıcı merkeze zarfla ilgili henüz bir cevap göndermedi" diyor
ve sistem yanıtı bekliyor
buraya kadar sıkıntı yok.

şimdi gelen zarfdaki gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ( şema, şematron, imza)
zarf türü olarak   örneğindeki gibi SYSTEMENVELOPE ve içerik APPLICATIONRESPONSE olacak ( TEMEL ve ticarti fatura içinde geçerlimidir ? ) çünkü dökümanalarda ticarti faturalar için POSTBOXENVELOPE geçiyor gereklimidr ?
bu sistem yanıtının mali mühür ile imzalanmasına gerek varmıdır ?
Avatar
ByLegenS 28.02.2019-09:32:40
Aleyküm Selam, gelen faturalara(Ticari veya Temel) SYSTEMENVELOPE olarak cevap vermeniz yeterlidir, gönderdiğiniz sistem yanıtlarını imzalamanıza gerek yoktur.
Avatar
bumblebeey 28.02.2019-19:30:13
anladım sanırım sadece KABUL veya RED eddersek postboxenvelope oluşturucaz onuda imzalıcaz doğrumu anladım ?
bir diğer mesele getApplicationResponse fonksiyonu var bizim webservisimizden durum kontorlü yapılıyor sanırım ? bunları sistem yanıtı olarakmı dönmemiz gerekiyor ( yani anlık cevap response ) yoksa diğer döküman kontrolünden sonraki gibi xml oluşuturp mu dönmemiz gerekiyor ?
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-18:43:00
Anlık cevap vermeniz yeterli...
Avatar
bumblebeey 28.02.2019-19:33:42
işin özeti şu fonksiyonu tam anlamadım
public function getApplicationResponse($gelen) {

bu fonksiyon bize gelen dökümanı işledikten sonra başarıyla aldım sorun yok demek içinmi ? yoksa GİB bize zarf durum sorgulaması yaptığında cevap vermek içinmi ?
EFaturaFaultMessage(2004 bu tarz hata mesajları döndüğümüze göre durum sorgulaması yapmak için ?
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-18:45:33
İlgili fonksiyon, GİB uuid ile sorgulama yaptığı zaman, sistemimizde bulunan zarfın durum bilgisini cevap olarak vermemize yarıyor.
Avatar
bumblebeey 01.03.2019-16:24:21
hocam önceki yazdıklarımı kaale almayabilirsiniz. logları takip ettim.   ona göre yol haritası belirledim fakat
gelen zarf da önce şematron sonra imza kontrolü yapmak durumundayız verdiğiniz java çok başarılı bi şekilde şematron kontrolü sağlıyor. imza doğrulamasını nasıl yapıyorsunuz ?   bu ikisinide çözüp sistem yanıtına başlıcam
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-18:48:57
Açık konuşmak gerekirse imza kontrol tarafını pek incelemedim, sebebi şu gönderilen zarflar zaten GİB üzerinden bize iletiliyor, GİB bu zarfları ilgili kontrolden geçirdikten sonra bize yolluyor ve açıkçası benim kanaatim imza kontrolü yapmaya gerek kalmadığıdır, şöyle bir durum var sunucu üzerinden sahte fatura gönderme olayına karşı düşünülmüş olabilir, onu da sunucu erişimini sadece GİB'e özgü yaparsanız sanırım sorun kalmayacaktır.
Avatar
bumblebeey 01.03.2019-18:38:35
hocam tekrar selam şimdi şematron kontrolünü devreye aldım gibden sürekli 2KB zarflar geliyor ne olduğuna anlam veremedim bunların, birincisi bunlar nedir ?
ikincisi şematronu devreye aldığımda "Geçersiz cbc:UBLVersionID elemanı değeri : ''. cbc:UBLVersionID değeri '2.1' olmalıdır" gibi random hatalar çıkıyor
üçüncüsü bunlarsa sematron hatalı olarak sistem yanıtı dönmemiz gerekiyormu ?
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-18:51:29
Merhaba,

2KB.'lık zarflar GİB sunucunuzu kontrol ediyor, erişim var mı yok mu diye, o zarflara ilgili cevabı verdikten sonra sistemden silebilirsiniz. Geçersiz UBL version ise kontrol edilen xml dosyasında ilgili alanın farklı sürüm olmasından kaynaklı olabilir.
Avatar
bumblebeey 01.03.2019-20:57:56
Temel veya ticari faturaya Anlik cevap vermeniz yeterli demissiniz, testten canliya gecis dokumaninda kabul red testi istiyor? Postbox envelope hazirlicaz ozaman?

Siz gecis asamalaarinda hangi testleri yaptınız?

Bir diger konu bu 2kb lik zarflara sadece response donsek yeterli ozaman basariyla alindi gibi? Sistem yaniti donmemize gerek yok dogrumu? Ve bu zarflari nasil ayiklariz cunku invoice formatinda geliyor?

Siz bu sistemi aktif olarak kullaniyormusunuz? Java imzalama aracinda sorun ciktigi oluyormu? Bazen hata olustu diyor?
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-23:32:59
Anlık cevabı "getApplicationResponse" için verebilirsiniz, kabul ve red için imzalı döküman yollamanız lazım.

Evet aktif kullanıyoruz, test işlemi için pfx kullanmanızı öneririm, yoksa çok uğraştırır.

https://yucelkahraman.com.tr/pfx-ile-e-fatura-imzalama-php.html
Avatar
bumblebeey 01.03.2019-21:46:10
Hocam birde suraya goz atarmisin 2kb lik zarflara sistem yaniti donulmesi gerekiyormus?

http://forum.efatura.gov.tr/print_bug_page.php?bug_id=34375
Avatar
ByLegenS 01.03.2019-23:29:29
Bende zaten onu söyledim, cevap vermeniz lazım o zarflar zaten bozuk geliyor, sistem ubl testinden geçemezler. Yani sistem hatayı otomatik bildirmeli bu bütün zarflar için geçerli bir durum zaten. Gib zarflarını etiket bilgisinden ayıklayabilirsiniz, etiket bilgisi GIB olarak gelir.
Avatar
bumblebeey 02.03.2019-18:30:51
tekrar selam:) verdiğin bilgiler ışığında gayet hızlı ilerliyorum. o yüzden cok teşekkürler
(şimdilik) bir sorum daha olucak bu gibin sunucu yoklamak için gönderdiği zarflara
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI
sistem yanıtı dönmemiz yeterli oluyormu ?

yoksa ResponseCode = 1150
Description = hata açıklaması şeklindemi olmalı ?

bir diğeri başarı ile kaydettiğim zarflara
ResponseCode : 1200:  
Description = ZARF BAŞARIYLA. İŞLENDİ

dedikten sonra o zarfla sanırım işimiz bitiriyor ?   önceki dediklerinize göre ticari fatura ise isteğe bağlı olarak postbox envelope gönderiyoruz. doğrumudur ?
Avatar
ByLegenS 02.03.2019-23:42:53
Aleyküm Selam, 1160 olması lazım, ilgili hatayı döndükten sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok, o zarfı silebilirsiniz, isterseniz bunu bir cron'a bağlayın bir günlük kayıtları her zaman elinizde tutun, çünkü iletilirken bir hata oluşursa o bir gün içinde tekrar cevap zarfı yollayabilirsiniz. Evet 1200 işleminden sonra o zarfla işiniz bitiyor, bir tür arşiv sistemi yaparak o zarfları o arşivleyebilirsiniz. Ticari faturalara red veya kabul cevabı verilmezse 1 hafta sonra otomatik onaylanıyor olması lazım.
Avatar
bumblebeey 05.03.2019-18:35:24
hocam teşekkürler system envelope kısmını bitirdim, herşeyt sağlıklı çalışıyor biraz konu dışı ama aklıma takılan bi konu var
kestiğimiz faturada (TICARI FATURA ) kullanıcının kabul edip etmediğini yani durumunu nasıl sorguluyoruz.
kestiğimiz faturanın zarfını kontrol ettiğimde başarıyla tamamlandı diyor örneğin.
kısacası zarfın değil TİCARİ faturanın durumunu naıl sorguluyoruz ? yada sorgulamamıza gerek varmı ? karşı taraf reddettiğinde veya kabul ettiğinde bize zarfmı geliyor ?
Avatar
ByLegenS 06.03.2019-15:17:30
Karşı taraf ticari faturayı kabul veya reddettiğinde size uygulama yanıtı gelir, o uygulama yanıtının hangi faturaya ait olduğunu anlamak içinde içerisinde cevap verilen faturanın uuid verisine bakmanız ve onu faturanızla karşılaştırarak hangi faturaya ait olduğunu anlamanız gerekiyor.
Avatar
umert06 28.03.2019-12:23:23
Hocam dediğinizi yaptım ancak 500 hatası alıyorum sanırım anlayamadım
Avatar
ByLegenS 28.03.2019-23:43:34
Paylaştığım kodlar örnektir, bu kodları kendinize göre düzenlemeniz gerekir, aynı zamanda kodlarda bozulma olmuş olabilir, o sebeple makalenin sonunda paylaştığım dosyaları indirmeniz siniz için daha sağlıklı olacaktır. 500 hatası genelde ilgili sayfadaki kodların hata vermesinden veya htaccess dosyasından kaynaklanır, kullandığınız web servisin hata kayıtlarına(loglar) bakınız.
Avatar
umert06 29.03.2019-09:56:39
Sizin zipi indirip adresleri GİB'e verdiğimiz adresler ile değiştirdim ancak hata kayıtları boş ve halen 500 hatası almaktayım
Avatar
ByLegenS 29.03.2019-15:50:58
Dediğim gibi ne hangi web servisi kullanıyorsanız onun hata loglarına bakmanız lazım, hatanın sebebini bulmadan ilerlemeniz mümkün değil. Apache kullanıyorsanız error_log dosyasına bakınız: "/usr/local/apache/logs/error_log" bu bir örnek, sunucuya göre dizin değişebilir.
Avatar
ali genç 09.07.2019-17:26:09
Merhaba hocam e arşiv fatura için ne yapmamız lazım ? e faturadan farklı anladığım kadarıyla
Avatar
ByLegenS 10.07.2019-14:22:30
Merhaba,

Açıkçası E-Arşiv ile ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapmadım, ancak E-Fatura'dan daha basit bir işleve sahip, çünkü gönder al diye bir sistem yok, bildiğim kadarıyla sadece kestiğiniz E-Arşiv faturalarının listesini GİB'e gönderiyorsunuz ve müşteriye mail atıyorsunuz, konu ile ilgili GİB'de yayınlanan dökümanları incelemeniz gerekiyor.
Avatar
Koray Demir 07.11.2019-15:53:08
Merhaba,
Öncelikle elinize, bilginizi, klavyenize sağlık. EFaturaSunucu.php dosyasında içinde include_once 'Veritabani.php' ve include_once 'inc/DurumKodlari.inc' dosyalar çağrılmış ama zip içerisinde bu dosyalar bulunmuyor. Veritabanı bağlantısı halledebiliriz ama bu durum kodları dosyası nedir?

Birde EFatura_Canli.wsdl ve EFatura_Test.wsdl dosyaları içinde https://site.com/NTGEFatura.php adresini kendi sitemize göre değiştireceğiz ama NTGEFatura.php adında bir dosya zip içerisinde yok. Acaba burada yazım hatası mı var?
Avatar
ByLegenS 13.11.2019-23:04:39
Avatar
EsEs 03.12.2019-00:52:06
Diğer arkadaşlar benzer bir problem yaşamadığına göre benim gözden kaçırdığım bir şey var. BLS\NTGEFatura sınıfı hiç bir dosya içinde yok, ilgili isimde boş bir class oluşturdum. İçeriğini ne şekilde doldurmam gerekiyor.
Avatar
ByLegenS 04.12.2019-09:17:40
Merhaba,
BLS\NTGEFatura sınıfını kendi istediğiniz fonksiyonlarla doldurmalısınız, gelen faturayı zipten çıkartmak veya yeni fatura oluşturmak gibi...
Avatar
Mesut Kurt 04.03.2022-16:16:35
MERHABA NTGEFatura CLASS KODLAR ARASINDA BULAMADIM BU CLASS NERDE ACABA ?
Avatar
ByLegenS 14.04.2022-19:26:38
Merhaba,
BLS\NTGEFatura sınıfını kendi istediğiniz fonksiyonlarla doldurmalısınız, gelen faturayı zipten çıkartmak veya yeni fatura oluşturmak gibi...
Avatar
myeniay 24.05.2022-17:50:06
Merhabalar;
benim kendime ait bir web sitem var. acemiyim. kendimce php ile basit bir sistem yazdım müşterileri kaydettiğim alacak verecek. Benim kendi sistemime entegre etmem mümkün. e-smm makbuzu kesmem gerek... bunu için yardımcı olabilir misinz üstad
Avatar
ByLegenS 26.05.2022-15:09:02
Merhaba, bunu sisteminize entegre etmeniz zor, ancak size şöyle bir öneride bulunabilirim, entegratör firmalarından istediğiniz altyapıları size sağlamalarını isteyerek daha kolay bir şekilde efaturayı sisteminize entegre edebilirsiniz, entegratör firması kullanmamanız durumunda sistemin güvenliği bakımı ve veri saklama sorumluluklarıda size yüklenir, ancak entegratör firması kullanırsanız bu sorumluluklar entegratör firmasına yüklenir, siz sadece api alarak bu apiyi sisteminize entegre edip fatura kesersiniz.
Yorum Yaz
Onay Kodu .
 
Yücel KAHRAMAN